Nhà hàng Sumo BBQ

05-10-2017
Nhà hàng Sumo BBQ
location: Thành phố Hồ Chí Minh

picture 2: