Nhà máy sản xuất bánh Foodland

06-10-2017
Nhà máy sản xuất bánh Foodland
Location: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bình Dương
picture 1 :

picture 2 :