TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT ĐÈN EXIT VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

15-08-2017

1. ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - EMERGENCY LIGHT

 Một hệ thống chiếu sáng khẩn cấp cần được lắp đặt :

- Trong một hành lang bị cô lập , một lối đi cô lập , một cầu thang cô lập .

- Trong các tòa nhà mà diện tích mỗi tầng trên 300 m

- Trong mỗi hàng lang , lối đi mà dẫn ra lối thoát chính.

- Trong mỗi phòng có diện tích lớn hơn 100 mmà không mở ra 1 hành lang hay không gian có đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc không mở ra đường hay không gian mở.

- Trong bất kì phòng nào có diện tích sàn trên 300 m2  

- Trong bất kì hành lang hay lối đi nào có chiều dài trên 6m tính từ lối vào chính của tòa nhà hay tính từ cầu thang thoát hiểm , 

- Một cầu thang ngoài phục vụ thoát hiểm.

- Trong mỗi cầu thang thoát hiểm .

- Trong bất kì điểm nào dài hơn 20 m đến cầu thang thoát hiểm , lối ra 

- Trong bất cứ lối đi nào có chiều cao trên 1.5m  mà không có ánh sáng .

- Trong một tòa nhà chăm sóc sức khỏe .

- Trong mỗi hành lang của từng tầng của bệnh viện , lối đi đến phòng điều trị .

- Trong mỗi phòng điều trị bệnh nhân có diện tích trên 120 m2

- Trong mỗi phòng chăm sóc người cao tuổi 

- Trong mỗi phòng điều hành của tòa nhà .

2. ĐÈN THOÁT HIỂM - EXIT LIGHTS

Một bảng chỉ dẫn lối ra phải được nhìn thấy rõ ràng đối với những người đang tiếp cận lối ra . Và phải được lắp đặt bên trên hoặc bên cạnh mỗi :

- Cửa cung cấp lối ra trực tiếp của mỗi tầng .

- Hành lang , lối đi dẫn ra khu vực được sử dụng như 1 lối thoát .

- Một ban công bên ngoài dẫn đến lối thoát .

- Cửa ra cầu thang , lối đi của mỗi tầng , lối đi dẫn ra khu vực mở bên ngoài .

- Lối thoát ngang.

- Cửa đóng vai trò là một lối thoát ra của mỗi tầng yêu cầu cần phải lắp đặt thêm 1 hệ thống đèn chiếu sáng khẩn như mục 1 .