07 - T10
Shop GUESS Location: Ho Chi Minh City picture 1: picture 2: picture 3:
Nhà hàng lẩu bò Sài Gòn picture 1: picture 2:  
Nhà hàng Kichi - Kichi Location: Ho Chi Minh City picture 1: picture 2:
Nhà hàng Wrap & Roll picture 1: picture 2: picture 3:
06 - T10
Shop Guniche Location: Ho Chi Minh City
06 - T10
Nhà hàng GOGI picture 1: picture 2:
06 - T10
Nhà hàng B-DUBS picture 1: picture 2:
Cửa hàng điện thoại OPPO