Tòa nhà Bitexco

05-10-2017
Tòa nhà Bitexco
Location: Ho Chi Minh City